Hem

SÄKRAPLATSER VÄST

Ett nätverk med inriktning på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete inom ramen för den situationella preventionen

SÄKRAPLATSER VÄST


Säkraplatser Väst är en fristående regional del av det nationella nätverket Säkraplatser. Värd för det nationella nätverket är Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, för Säkraplatser Väst är det Göteborgs Universitet som står som värdorganisation. Säkraplatser Väst har ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande Rådet. Hämta gärna hem vår infofolder i PDF-format här!

VAD ÄR SITUATIONELL BROTTSPREVENTION?


Vi skiljer mellan två olika typer av prevention. Den situationella preventionen syftar till att utforma den fysiska miljön på ett sådant sätt att den inte inbjuder till brottslighet eller otrygghet. På andra sidan står den sociala preventionen som ägnas åt att förändra individen så att denne blir mindre brottsbenägen.

Vi har även en Facebook-grupp!

Maillista

Vill du vara med på vår maillista och få utskick från Säkraplatser Väst?

anmäl dig nedan!

 
 
 

SENASTE NYTT!


  • Under fliken "Kommande aktiviteter" kan ni även hitta aktiviteter som ligger utanför de vi själva arrangerar.
  • Under fliken "Kunskapsbank" hittar ni nu flera nya rapporter. Bland annat "Trygg och säker skola" av Charlotta Thodelius och Björn Andersson. Här finner ni även Thomas Petterssons nya skrift "Stadsplanering, brott och trygghet 2.0" 

SAVE THE DATE!!!

Nästa konferens kommer preliminärt att genomföras i mitten av oktober 2020. Mer information kommer.

Styrgrupp Säkraplatser Väst


Michael Landzelius (GU och Chalmers, Docent och föreståndare, URBSEC) - Sammankallande

I övrigt består styrgruppen av ett varierande antal personer.


Verkställande utskott


Charlotta Thodelius (Chalmers, Doktor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik) - Sammankallande

Camilla Tjernberg (Länsstyrelsen Västra Götaland, Samordnare brottsförebyggande)

Thomas Pettersson (Polisregion Väst, Kommissarie vid Regionkansliet)

Pernilla Alsterlind (Räddningstjänsten Storgöteborg, Verksamhetsutvecklare)

Rickard Silva (Marks kommun, Samordnare Brottsförebyggande arbete

Petra Willquist (Göteborgs stad, Försäkrings AB Göta Lejon, Riskingenjör skadeförebyggande)

Johan Benson (Västfastigheter, Säkerhetschef)

KONTAKTA OSS

info@spvast.se

© Copyright 2018. All Rights Reserved.